ส่งคำร้องขอ

กรุณาระบุหัวข้อเรื่องที่ต้องการติดต่อโดยย่อ

ขณะนี้ทีม CS ให้บริการตั้งแต่ 8:00-18:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณาระบุอีเมลของลูกค้าในช่องรายละเอียด พร้อมอธิบายปัญหา หรือระบุสิ่งที่ท่านต้องการให้ทีม Customer Support ช่วยเหลือ หรือติดต่อประสานงาน ในกรณีที่ปัญหาที่ท่านต้องการยกระดับ เกี่ยวกับแอป Pi Financial กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้งาน เวอร์ชันของแอป และ ID ของอุปกรณ์

เพิ่มไฟล์ หรือวางไฟล์ที่นี่